กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพิษณุ สิงห์โสด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0855346131
อีเมล์ : phitsanusingsod@gmail.com

นางสาวบุญมา ไทยรี่
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0817270171
อีเมล์ : boonmathairee@gmail.com

นางสุรัส จู๊ค
ครูอัตราจ้าง

ไมเคิล จู๊คส์
ครูอัตราจ้าง