ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559


โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม งานบริหารวิชาการ