ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 63 การจัดการเรียนการสอนชดเชย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สมัครออนไลน์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ