ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย (อ่าน 41) 17 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร (อ่าน 123) 25 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่อง ประกาศนโยบายโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 145) 20 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา เสพหรือบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (อ่าน 474) 06 ก.ค. 65
ผ้าป่าโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (อ่าน 142) 23 มี.ค. 65
การนิเทศติดตาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 44) 18 ก.พ. 64
กำหนดการ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 46) 27 ม.ค. 64
สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (อ่าน 424) 05 พ.ย. 63
SAR2562 (อ่าน 929) 09 ต.ค. 63
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังฯ (อ่าน 944) 20 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อน! การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1373) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( (อ่าน 5801) 10 มี.ค. 63
รับสมัรเรียน (อ่าน 860) 30 ม.ค. 63
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น (อ่าน 755) 24 ธ.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ (อ่าน 902) 19 ธ.ค. 62
เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเส (อ่าน 647) 19 ธ.ค. 62
ประกาศหยุดเรียนภายในเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 1554) 17 ธ.ค. 62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (อ่าน 559) 09 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 600) 03 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยามคม (อ่าน 1487) 06 มิ.ย. 59
โรงเรียนแห่งความสุข สพม.38 (อ่าน 1964) 07 มี.ค. 59
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เขตพื้นที่บริการ รร.บ้านสวนวิทยาคม (อ่าน 1873) 12 ก.พ. 59
โรงเรียนแห่งความสุข (อ่าน 1899) 02 ก.พ. 59