กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวัชรพล ฉุยฉาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0910302629
อีเมล์ : thathong2011@hotmail.com
ที่อยู่ :
102/3 หมู่ 2 ต ท่าทอง อ สวรรคโลก จ สุโขทัย 64110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี คบ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล