ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 118) 03 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยามคม (อ่าน 915) 06 มิ.ย. 59
โรงเรียนแห่งความสุข สพม.38 (อ่าน 1222) 07 มี.ค. 59
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เขตพื้นที่บริการ รร.บ้านสวนวิทยาคม (อ่าน 1101) 12 ก.พ. 59
โรงเรียนแห่งความสุข (อ่าน 1124) 02 ก.พ. 59