ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อน! การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศเลื่อน! การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเลื่อนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๑๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดยเลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนได้ทาง

เว็บไซต์ : http://bswst.ac.th/
Facebook : โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 1205 ครั้ง