ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมี ดร. ศราวุธ คำแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,21:35   อ่าน 292 ครั้ง