ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นายปริญญา จันทร์โพยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการจัดการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโดยมี ดร. ศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างานนโยบายและแผนงานเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม บ.ส.ว
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,21:27   อ่าน 258 ครั้ง