ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 146722
มาตรฐานที่ 2.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146711
มาตรฐานที่ 2.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 146427
มาตรฐานที่ 2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.97 KB 146606
มาตรฐานที่ 2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146795
มาตรฐานที่ 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 146411
มาตรฐานที่ 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146504
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.53 KB 146528
มาตรฐานที่ 1.2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 146618
มาตรฐานที่ 1.2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.22 KB 146497
มาตรฐานที่ 1.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.1 KB 146480
มาตรฐานที่ 1.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 146369
มาตรฐานที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.6 KB 146759
มาตรฐานที่ 1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.53 KB 146652
มาตรฐานที่ 1.1.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.15 KB 146350
มาตรฐานที่ 1.1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.81 KB 146548
มาตรฐานที่ 1.1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.08 KB 146429
มาตรฐานที่ 1.1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.24 KB 146678
มาตรฐานที่ 1.1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.96 KB 146613
มาตรฐานที่ 1.1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.67 KB 146781
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 155 KB 146556
แผนกลยุทธ 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 146455
>งาน IS 146444
แผนปฏิบัติการ-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146449
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 146638
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 146763
แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 146710