ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 146713
มาตรฐานที่ 2.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146709
มาตรฐานที่ 2.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 146420
มาตรฐานที่ 2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.97 KB 146599
มาตรฐานที่ 2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146794
มาตรฐานที่ 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 146404
มาตรฐานที่ 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146497
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.53 KB 146520
มาตรฐานที่ 1.2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 146611
มาตรฐานที่ 1.2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.22 KB 146496
มาตรฐานที่ 1.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.1 KB 146473
มาตรฐานที่ 1.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 146368
มาตรฐานที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.6 KB 146758
มาตรฐานที่ 1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.53 KB 146645
มาตรฐานที่ 1.1.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.15 KB 146343
มาตรฐานที่ 1.1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.81 KB 146547
มาตรฐานที่ 1.1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.08 KB 146422
มาตรฐานที่ 1.1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.24 KB 146671
มาตรฐานที่ 1.1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.96 KB 146606
มาตรฐานที่ 1.1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.67 KB 146780
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 155 KB 146555
แผนกลยุทธ 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 146448
>งาน IS 146437
แผนปฏิบัติการ-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146448
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 146637
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 146756
แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 146709