ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 146711
มาตรฐานที่ 2.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146708
มาตรฐานที่ 2.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 146418
มาตรฐานที่ 2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.97 KB 146598
มาตรฐานที่ 2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146793
มาตรฐานที่ 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 146401
มาตรฐานที่ 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146495
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.53 KB 146519
มาตรฐานที่ 1.2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 146610
มาตรฐานที่ 1.2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.22 KB 146495
มาตรฐานที่ 1.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.1 KB 146472
มาตรฐานที่ 1.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 146367
มาตรฐานที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.6 KB 146757
มาตรฐานที่ 1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.53 KB 146644
มาตรฐานที่ 1.1.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.15 KB 146342
มาตรฐานที่ 1.1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.81 KB 146546
มาตรฐานที่ 1.1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.08 KB 146421
มาตรฐานที่ 1.1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.24 KB 146670
มาตรฐานที่ 1.1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.96 KB 146605
มาตรฐานที่ 1.1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.67 KB 146778
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 155 KB 146552
แผนกลยุทธ 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 146446
>งาน IS 146436
แผนปฏิบัติการ-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146444
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 146636
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 146755
แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 146708