ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 358
มาตรฐานที่ 2.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 467
มาตรฐานที่ 2.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 220
มาตรฐานที่ 2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.97 KB 387
มาตรฐานที่ 2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 572
มาตรฐานที่ 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 197
มาตรฐานที่ 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 286
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.53 KB 320
มาตรฐานที่ 1.2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 396
มาตรฐานที่ 1.2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.22 KB 289
มาตรฐานที่ 1.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.1 KB 271
มาตรฐานที่ 1.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 159
มาตรฐานที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.6 KB 558
มาตรฐานที่ 1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.53 KB 434
มาตรฐานที่ 1.1.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.15 KB 143
มาตรฐานที่ 1.1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.81 KB 342
มาตรฐานที่ 1.1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.08 KB 205
มาตรฐานที่ 1.1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.24 KB 468
มาตรฐานที่ 1.1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.96 KB 398
มาตรฐานที่ 1.1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.67 KB 576
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 155 KB 341
แผนกลยุทธ 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 248
งาน IS 224
แผนปฏิบัติการ-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 236
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 420
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 550
แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 504