รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
85 หมู่ 2   ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
เบอร์โทรศัพท์ 055699403 เบอร์แฟกส์ 055699403
Email : Bansuan.wittaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :