ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมแบบ 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 4,200,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ตึกชั้นเดียว หลังคาสูง