กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุริยา ตาลรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850229356
อีเมล์ : suriyatalrat@gmail.com
ที่อยู่ :
114/5 หมู่1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษบ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย สาขาพลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี2559-2562 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล