ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย (อ่าน 115) 17 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร (อ่าน 204) 25 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่อง ประกาศนโยบายโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 214) 20 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา เสพหรือบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (อ่าน 554) 06 ก.ค. 65
ผ้าป่าโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (อ่าน 150) 23 มี.ค. 65
การนิเทศติดตาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 48) 18 ก.พ. 64
กำหนดการ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 50) 27 ม.ค. 64
สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (อ่าน 431) 05 พ.ย. 63
SAR2562 (อ่าน 971) 09 ต.ค. 63
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังฯ (อ่าน 982) 20 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อน! การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1405)