ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานที่ 2.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 9
มาตรฐานที่ 2.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 8
มาตรฐานที่ 2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.97 KB 9
มาตรฐานที่ 2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 7
มาตรฐานที่ 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 7
มาตรฐานที่ 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 7
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.53 KB 9
มาตรฐานที่ 1.2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 11
มาตรฐานที่ 1.2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.22 KB 8
มาตรฐานที่ 1.2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.1 KB 9
มาตรฐานที่ 1.2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 9
มาตรฐานที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.6 KB 10
มาตรฐานที่ 1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.53 KB 13
มาตรฐานที่ 1.1.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.15 KB 10
มาตรฐานที่ 1.1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.81 KB 7
มาตรฐานที่ 1.1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.08 KB 9
มาตรฐานที่ 1.1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.24 KB 9
มาตรฐานที่ 1.1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.96 KB 12
มาตรฐานที่ 1.1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.67 KB 9
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 155 KB 10
แผนกลยุทธ 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 11
งาน IS 13
แผนปฏิบัติการ-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 14
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 110
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 117
แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.95 KB 126